Swedbank har för avsikt att avveckla BART

Swedbank har beslutat att avveckla tjänsten BART.

För ytterligare information, Swedbank:

http://www.swedbank.se/privat/internet-och-telefontjanster/bart/index.htm

BART: https://www.bart.se/

Kontantsmart beklagar avvecklingen, men enligt uppgifter till bl.a. Dagens Industri, Computer Sweden och Svenska Dagbladet har antalet kunder inte motsvarat förväntningarna hos Swedbank. Samarbetspartnern Axfood beklagar, enligt uppgifter till Computer Sweden, nedläggningen.

Länkar

Computer Sweden: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.543164/swedbank-skrotar-bart—trakigt-sager-axfood

Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/naringsliv/swedbank-lagger-ned-betallosningen-bart_8913772.svd

 

Banconomo

I tävlingen Venture Cup tävlar under våren 2013 ett bidrag som har som målsättning att kunna ersätta kontanter för företag och butiker, där köparen inte behöver någon betaltjänst alls. Det skulle kunna innebära en stor förbättring för de butiker som inte tar kontanter och samtidigt har många unga, utländska eller äldre kunder som inte är bekväma med kort eller som inte kan erbjudas kort eller andra betaltjänster.

Läs mer på: www.banconomo.com & www.venturecup.se

Kontantsmart & Postväxel.se startar samarbete

Med anledning av att ett stort antal bankkontor har avvecklat kontanthanteringen eller lagts ner samt att behoven av alternativa betalningssätt ökat startar samverkansprojektet Kontantsmart och Postväxelbloggen (Postvaxel.se) samarbete. Sedan tidigare har både samverkansprojektet Kontantsmart och Postväxelbloggen etablerat samarbete med Ekonomo AB angående betalningslösningar.

 

Kontantsmart

Kontantsmart är ett initiativ från Ekonomo AB för att stödja:

  1. Utvecklingsinsatserna mot reducerad kontanthantering
  2. Löpande samverkan mellan olika instanser som arbetar med kontanthantering
  3. Säkrare hantering av kontanter i de miljöer där kontanter inte kan undvikas/ersättas med alternativa betalningslösningar

Kontanthantering utreds av Länsstyrelserna

Under 2012 kommer kontanthanteringen i Sverige att förändras radikalt. Regeringen har genom att regionalisera frågan om kontanthantering överlämnat ansvaret för frågan på länsstyrelserna. Länsstyrelserna har sedan tidigare uppdrag såsom bevakningsinstans och rapporterar årsvis om hur kontanthanteringen i Sverige förändras. Länsstyrelserna har ett tätt samarbete med bland annat Post- och Telestyrelsen (PTS).

Länsstyrelserna kommer att samverka för att:

  1. Upprätthålla kompetens
  2. Utreda olika betaltjänstlösningar
  3. Bevaka att de insatser som genomförs ger önskad effekt.