Grundläggande betaltjänster

  • Betala räkningar (primärt privatpersoner)
  • Ta ut kontanter (primärt privatpersoner)
  • Sätta in dagskassor på bankkonto (primärt företag och föreningar)

Lagen om grundläggande kassaservice försvann vid årsskiftet 2008-2009. Konsekvens:

  • Lantbrevbärarna slutade hantera kontanter
  • Svensk Kassaservice kontor stängdes

För att tillgodose statens ansvar att alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster gav regeringen uppdraget till Post- och Telestyrelsen (PTS) att upphandla grundläggande betaltjänster.

Länsstyrelserna ska bevaka att tillgången till betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Särskilt situationen för personer som är äldre eller har funktionsnedsättning. De genom staten upphandlade tjänsterna, till och med 30 juni 2012, för att säkerställa de grundläggande betaltjänsterna har enligt länsstyrelserna så stora brister att man bedömer att tjänsterna inte motsvarar samhällets behov. Problemen varierar bland annat genom länens geografiska förutsättningar.

Länsstyrelsen i Dalarna har ett samordningsuppdrag för länsstyrelsernas bevakning och skriver en rapport 1 december varje år till regeringen som beskriver hur tillgången till betaltjänster fungerar i hela landet. För detta arbete finns en arbetsgrupp som bistår med underlag till rapporten och i den gruppen ingår Länsstyrelsen Norrbotten.

I bevakningsrapporten för år 2010 konstateras att det största problemet för privatpersoner är att kunna ta ut kontanter och för företagare det motsatta, att kunna sätta in dagskassorna på bankkonto. Detta föreslås bland annat lösas genom att lantbrevbärarna har mobila kortterminaler, att företagarna ges möjligheter att i ökad omfattning använda kortbetalning för att minska kontanthanteringen samt att möjligheten att till exempel få kontanter levererade till hemmet utökas via det så kallade hemsändningsbidraget. (Den fullständiga rapporten hittar du till höger på sidan)

Leave a Reply