Om kontantsmart

Kontantsmart är ett projekt för att minska riskerna med kontanthantering.

För vissa organisationer och branscher innebär kontantsmart en övergång till helt kontantfri miljö, medan andra organisationer och branscher har andra förutsättningar för att ta betalt och betala.

Leave a Reply