Länsstyrelserna bevakar betaltjänster

Samtliga svenska länsstyrelser bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i samarbete med Post- och Telestyrelsen (PTS). Länsstyrelserna arbetar dessutom med stöd och utvecklingsinsatser inom området.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har länge haft en framskjuten position i bevakningsuppdraget:

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/grundlaggande-betaltjanster.html

Rapport från Länsstyrelsernas bevakning av grundläggande betaltjänster 2017:

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440274e11/1526980563688/Bevakning%20av%20grundl%C3%A4ggande%20betaltj%C3%A4nster%202017.pdf

 

Comments are closed.