Post- och Telestyrelsens (PTS) uppdrag

Sedan 1/1 2009 finns inte längre någon lag om grundläggande kassaservice och Svensk Kassaservice lades ner. I samband med nedläggningen av Svensk Kassaservice fick Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att upphandla grundläggande betaltjänster på orter och landsbygd, däribland kontantuttag och hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar.

Brevgiro och Betalservice blev resultatet som tillhandahölls till den 31/8 2012 och sedan dess har PTS följt utvecklingen genom ett antal redovisningar till Regeringen.

Redovisningen 2018 om 2017 års arbete med grundläggande betaltjänster:

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2018/post/grundlaggande-betaltjanster/pts-aterrapportering-av-2017-ars-arbete-med-grundlaggande-betaltjanster_180223.pdf

PTS:s hemsida om Tillgång till grundläggande betaltjänster (däribland kontanter):

https://www.pts.se/sv/privat/post/tillgang-till-grundlaggande-betaltjanster/

Comments are closed.