Sverige först i världen att bli kontantlöst samhälle tidigast år 2030

Sverige – det första samhället utan kontanter? – https://sweden.se/business/cashless-society/

KTH: https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/sverige-ej-kontantlost-fore-2030-1.369300

Skrota kontanterna (KTH): https://www.kth.se/itm/inst/indek/nyheter/skrota-kontanterna-har-ar-losningarna-1.777863

Nyhetsmorgon (TV4): https://youtu.be/wuvwhN5o754

Forskare: Dagen då kontanterna försvinner (DI): https://www.di.se/nyheter/forskare-dagen-da-kontanterna-forsvinner/

The New York Times: https://www.nytimes.com/2015/12/27/business/international/in-sweden-a-cash-free-future-nears.html

The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2014/nov/11/welcome-sweden-electronic-money-not-so-funny

CBS News: https://www.cbsnews.com/news/sweden-moving-towards-cashless-economy/

Daily Mail: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2117643/Sweden-Country-cashless-churches-accepting-cards-offerings.html

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ):

Bargeld retten: http://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/parlament-in-schweden-plant-bargeld-verpflichtung-15634203.html

Bargeldloses Land http://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/schweden-setzt-immer-mehr-auf-bargeldloses-zahlen-14068659.html

Butiker får vägra kontanter

Under 2015 och 2016 fick ett antal tidningsartiklar, bland annat en mycket debatterad insändare i Sydsvenskan om ett konditori som slutat ta emot kontanter, stort genomslag i media. Artiklarna handlade om att butiker i allt större omfattning nekar betalning i kontanta medel. Debatten blev högljudd och många hänvisade till Riksbankslagen (se länk nedan) som kortfattat säger att “sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel”.

Riksbanken har dock meddelat att regeln om kontanter som lagliga betalningsmedel kan avtalas bor av butiker, affärer, frisörer, restauranger mfl. Detta gäller även för banker, som har avtalsfrihet gentemot sina kunder.

Riksbanken har inte bestämmanderätt eller mandat att bestämma över banker och sparbankers kontanthantering. Lagstiftning om kontanthantering hanteras av Riksdagen.

Allt färre butiker tar kontanter: https://youtu.be/nAjZFx6Qmdw

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/butiker-ar-inte-skyldiga-att-ta-emot-kontanter

https://www.sydsvenskan.se/2016-10-26/riksbanken-butiker-far-vagra-ta-emot-kontanter

https://www.radron.se/artiklar/kontanterna-borta-inom-kort/

https://www.radron.se/artiklar/detta-galler-for-kontanter/

https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/Lagar-och-regler/Riksbankslagen/

https://www.riksbank.se/sv/sedlar-och-mynt/fragor-och-svar/

Länsstyrelserna bevakar betaltjänster

Samtliga svenska länsstyrelser bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i samarbete med Post- och Telestyrelsen (PTS). Länsstyrelserna arbetar dessutom med stöd och utvecklingsinsatser inom området.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har länge haft en framskjuten position i bevakningsuppdraget:

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/grundlaggande-betaltjanster.html

Rapport från Länsstyrelsernas bevakning av grundläggande betaltjänster 2017:

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440274e11/1526980563688/Bevakning%20av%20grundl%C3%A4ggande%20betaltj%C3%A4nster%202017.pdf

 

Post- och Telestyrelsens (PTS) uppdrag

Sedan 1/1 2009 finns inte längre någon lag om grundläggande kassaservice och Svensk Kassaservice lades ner. I samband med nedläggningen av Svensk Kassaservice fick Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att upphandla grundläggande betaltjänster på orter och landsbygd, däribland kontantuttag och hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar.

Brevgiro och Betalservice blev resultatet som tillhandahölls till den 31/8 2012 och sedan dess har PTS följt utvecklingen genom ett antal redovisningar till Regeringen.

Redovisningen 2018 om 2017 års arbete med grundläggande betaltjänster:

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2018/post/grundlaggande-betaltjanster/pts-aterrapportering-av-2017-ars-arbete-med-grundlaggande-betaltjanster_180223.pdf

PTS:s hemsida om Tillgång till grundläggande betaltjänster (däribland kontanter):

https://www.pts.se/sv/privat/post/tillgang-till-grundlaggande-betaltjanster/